Zarybnenie

25.6.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

Dňa 21.6. 2019 bol do Moravy č. 8 z plánovaných prostriedkov Rady SRZ pre rok 2019 vysadený zubáč v kategórii Zur.
Vysadená rybka bola dodaná o veľkosti 6-7 cm v celkovom množstve 7000 ks. Z toho 6000 ks bolo vysadených priamo do rieky Morava a 1000 ks do Baťovho kanálu.
Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

28.5.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

V mesiacoch apríl a máj bolo v revíroch našej MO SRZ uskutočnené zarybnenie šťukou severnou v kategórii Šr. Prvá dodávka sa uskutočnila dňa 24. apríla a rybka vo veľkosti 2,5 až 3 cm bola vysadená do revíru Morava č. 8. Druhé zarybnenie prebehlo 20. mája a šťuka vo veľkosti 3 až 4 cm bola vysadená do revíru VN Mlynky a OR Lipa. Celkovo bolo zarybnených 6000ks Šr. Aktuálne už je v našich revíroch vytretá plotica, belica, minulí týždeň sa vytieral pleskáč tak by šťučka mohla rýchlo naberať na dĺžke. Na jeseň ešte plánujeme vysadiť šťuku v kategórii Š1 o priemernej hmotnosti 0,3 – 0,5kg do revíru OR Žlutnica a dorybniť aj OR Lipa A VN Mlynky. Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

7.11.2018

Zarybnenie rieky Morava č. 8 násadou Kapra K2 

Dňa 7.11. sa uskutočnilo zarybnenie rieky Morava č.8 násadou kapra dvojročného K2 zo strediska Rady SRZ v Malom Záluží. Jednalo sa o doplnkové zarybnenie z nadplánu z dôvodu nadprodukcie K2 na strediskách Rady SRZ. Ryba bola priemernej veľkosti 0,5 kg v množstve 700 kg.
Hlavný hospodár, Bc. Bronislav Marko  

5.11.2018

Zarybnenie rieky Morava č. 8 násadou Kapra K2 

Vo štvrtok 25.10. 2018 bol zarybnený revír Morava č. 8 násadou kapra K2 zo strediska Rady SRZ v Kľúčovci.
Celkovo bolo do Moravy č. 8 dodané z prostriedkov Rady:  
560 kg K2 v hodnote 1456 € ako náhrada za Zväzové kaprové povolenky
600 kg K2 v hodnote 1560 € ako náhrada za Zvláštne povolenia
200 kg K2 v hodnote 520 € ako nadplán z prostriedkov Rady SRZ  po dohode s oblastným ichtyológom Ryba bola priemernej hmotnosti 0,25kg  Hlavný hospodár, Bc. Bronislav Marko  

18.10.2018

Zarybnenie rybárskeho revíru Morava č. 8.

V sobotu  13.10. 2018 prebehlo zarybnenie rybárskeho revíru Morava č. 8 násadou nosáľa sťahovavého (Vimba vimba). Celkovo bolo do rieky Morava vysadených 2500 ks nosáľa  v hodnote  800 € a priemernej veľkosti 8 cm.   Dodávateľ  bol stredisko Bytča SRZ Rada Žilina. Ryba bola dodaná z prostriedkov Rady SRZ ako kompenzácia zo zväzových kaprových povolení. V tomto roku bude ešte dodané do rieky Morava 560 kg kapra K2 zo zväzových kaprových povolení a 600 kg kapra Kako kompenzácia zo zvláštnych povolení v celkovej hodnote 3010 €.
Hlavný hospodár, Bc. Bronislav Marko