Cenník povolení

Stiahni objednávku

Členská známka pre dospelých vrátanie mimoriadnej snemovej známky á 20€
Členská známka pre mládež vo veku
15 – 17 rokov
a študentov do 24 rokov á 14€


Členská známka pre deti od 6 do 14 rokov je členské bezplatné !!!

Miestne povolenie na lov rýb pre dospelých á 40€
Miestne povolenie na lov rýb pre deti od 6 do 14 rokov á 14€
Miestne povolenie na lov rýb pre mládež od 15 do 17 rokov a študentov do 24 rokov á 33€

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ (platné i na naše revíry) pre dospelých á 75€

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ (platné i na naše revíry) pre deti, mládež od 6 do 14 rokov á 24€

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ (platné i na naše revíry) pre deti, mládež od 15 do 17 rokov a študentov do 24 rokov á 68€ 

Brigády na rok 2018:
dospelý   48€
mladistvý 24€

Doplatok brigád za rok 2017:
dospelý     3€ za neodpracovanú hodinu
mládež 1,50€ za neodpracovanú hodinu

Zápisné nového člena – dospelý: 67€
Zápisné nového člena – mládež od 15 do 17 rokov: 27€
Zápisné nového člena – deti od 6 do 14 rokov: 2€