Dokumenty

Tlačivo 2% z dane 2022
MOSRZ Skalica veterinárna správa
Usmernenie vo veci denného úlovku_MŽP SR_2020
Tlačivo 2% dane
Privlastňovanie si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)
V Y H L Á Š K A z 10. decembra 2018
Spoločný rybársky poriadok
Objednávka VZOR vyplnenia
Objednávka členských známok a povolení 2019
Správa z Rybárskeho zväzu 2019
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
Zákon č. 1392002 Z.z. o rybárstve
Vyk. vyhláška MŽP SR č. 1852006
Novela zákona orybárstve č. 2032003 Z.z
Miestny rybársky poriadok MOSRZ Skalica