Vedúci Rybárskej stráže

Hladík Zdenek

Číslo odznaku 2287

Rybárska stráž

  Blaha Juraj  

Č. o. 0609

Blaha Robert

Č. o. 2257

Čmarada Milan

Č. o. 2283

Dinka Mário

Č. o. 2338

Drinka Gerhard

Č. o. 2262

Hazlinger Róbert

Č. o. 2339

Chocholáček Peter

Č. o. 2264

Jabúbek Zdeňek

Č. o. 2265

Janáč Ľudovít

Č. o. 2266

Janáč Peter

Č. o. 2267

Janáč Vladimír

Č. o. 2268

Kubiš Pavol

Č. o. 2271

Kucharič Miroslav

Č. o. 2334

Kucharič Radoslav

Č. o. 2259

Pekar Radoslav

Č. o. 2286

Rakovský Peter

Č. o. 2272

Strásky Peter

Č. o. 2273

Sušienka Viktor

Č. o. 2276

Šebela Vladimír

Č. o. 2278

Vávra Michal

Č. o. SI-0006

Bc. Marko Bronislav

Č. o. 3798