Brigády

Výpis termínov brigád na jednotlivých revíroch SRZ Skalica pre rok 2024

Lipa

Žlutnica

Mlýnky

R-6

20.1.2024

27.1.2024

13.1.2024

17.2.2024

24.2.2024

10.2.2024

16.3.2024

30.3.2024

9.3.2024

20.4.2024

27.4.2024

13.4.2024

6.4.2024

25.5.2024

11.5.2024

4.5.2024

Zraz brigádnikov na brigády je o 07:00 hod