Zoznam Funkcionárov SRZ na rok 2024

Predseda

Hladík Zdenek

Podpredseda

Drinka Gerhard

Tajomník

Mgr. Lašák Jozef

Rybársky hospodár

Hazlinger Róbert

Účtovník

Drinka Gerhard

Predseda Kontrolnej komisie

Šebesta Erik

Predseda disciplinárnej komisie

Zelenka Ľubomír

Kontrolná komisia

Šebesta Erik

RNDr. Dinka Anton

Bartoš Bohumil

Disciplinárna komisia

Zelenka Ľubomír

Janáč Peter

Sušenka  Viktor

Macek Jozef

Peli Pavol

Delegáti za Snem SRZ

Hladík Zdenek, Mgr. Lašák Jozef

náhradník: Hazlinger Róbert