Zoznam Funkcionárov SRZ
na rok 2018

Predseda

Hladík Zdenek

Podpredseda

Mgr. Lašák Jozef

Tajomník

Dinka Anton

Rybársky hospodár

Bc. Marko Bronislav

Účtovník

Gerhard Drinka

Predseda Kontrolnej komisie

Šebesta Erik

Predseda disciplinárnej komisie

Zelenka Ľubomír

Kontrolná komisia

Šebesta Erik

RNDr. Dinka Anton

Bartoš Bohumil

Disciplinárna komisia

Zelenka Ľubomír

Janáč Peter

Sušenka  Viktor

Macek Jozef

Peli Pavol

Delegáti za Snem SRZ

Dinka Anton, Hladík Zdenek

náhradník: Marko Bronislav