Rybník R6

28.9.2018

Poďakovanie účastníkom brigády na rybníku R - 6.

Dňa 15.9. v čase od 8:00 do 13:00 hod. sa na rybníku R6 uskutočnila brigáda v súvislosti s jeho prípravou na znovu napustenie. Brigáda bola zameraná na odstránenia pokosenej vegetácie, ktorá medzičasom vyrástla na dne rybníka z dôvodu jeho nezatopenia na jar kvôli nedostatku vody v Starohorskom potoku a nemožnosti napúšťania rybníkov z ČOV Skalica. Nakoľko sa s rybníkom R6 do budúcnosti aj naďalej počíta ako s lovným revírom bolo žiaduce odstrániť vegetáciu z rybníka v čo najväčšej miere, pretože jej zatopením by vznikli problémy z rozkladných procesov biomasy vo vode, čo by malo za následok zníženie obsahu kyslíka vo vode. Sobota bola síce sviatočná a v Skalici sa asi každý venoval skôr oberačkám, ale aj tak sa zišlo sa na doobedňajšej brigáde bezmála 25 členov našej organizácie, ktorým osud aktuálne nášho jediného rybníka nie je ľahostajný. Za pár hodín sa nám v rybníku podarilo pohrabať a popáliť pomerne veľkú časť pokosenej vegetácie, čo bol náš hlavný cieľ. Žiaľ časť vegetácie na nám nepodarilo odstrániť úplne takže sa budeme musieť spoľahnúť už na vodu samotnú a počkať až sa zvyšná vegetácia vplyvom rozkladných procesov rozloží vo vode sama, čo však môže nejaký čas trvať. Aktuálne je žiaduce prioritne začať napúšťať R6 ak to vodné pomery dovolia najskôr z veľkého rybníka R1 a vodu z ČOV Skalica primiešavať, len na doplnenie. Za výbor, ale aj za Vás ostatných členov, ktorým pracovné a iné povinnosti nedovolili sa na tejto brigáde zúčastniť by som vyslovil srdečné poďakovanie týmto členom:
Vašíček Anton
Šebesta Patrik
Štros Stanislav
Kopeček Marián
Rampáček Marek
Kovalovský Rudolf
Mareček Tomáš
Hyža Tomáš 
Hudec Tomáš
Miča Marián
Černý Ján
Chocholáček Peter
Tyršel Luboš
Kopeček Marián
Malík Marek a syn
Formánek Ján
Kucharič Miroslav
Gerhard Drinka
Hazlinger Robin
Dinka Anton
Hladík Zdenek
Janáč Peter
Šebesta Erik
Švrček Miroslav
Vizváry René
Igor Ivánek

Ak som na niekoho zabudol, tak sa dopredu ospravedlňujem a poprosím o nahlásenie mena 
na číslo tel. 0918/ 711 555 aj kvôli doplneniu do zoznamu a evidencii brigádnických hodín.


Bc. Bronislav Marko
Hlavný hospodár