Téma prenájmu Skalických rybníkov

1.2018_Správa o činnosti Ryboproduktu za r 2017
13.3.2018_Dodatok k zmluve o prenájme
27.3.2018_Valné zhromaždenie Ryboproduktu s.r.o
30.8.2018_Mimoriadne stretnutie Ryboprodukt SaB
5.9.2018_Stanovisko k dohode o výpovedi zmluvy o najme rybníkov
15.9.2018_MO SRZ Skalica brigáda na R-6
18.9.2018_Výlov R-1