Aktuality

12.4.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

V dňoch 30.3. 2019 prebehlo zarybnenie rybníka R6 násadou kapra rybničného K3 v množstve 2000kg, priem. hmotnosti 2kg, čo je cirka 1000ks kapra. Následne bol dňa 3.4. 2019 do rybníka vysadený kapitálny kapor Kgen v množstve 200kg, priem. hmotnosti 12,5kg. Celkovo sa jednalo o 16ks kapra od 10-18kg, všetko boli ryby šupinaté. Ryby boli v dobrom zdravotnom aj kondičnom stave tak treba veriť, že sa im u nás bude dariť. Okrem kapra bol do rybníka nasadený aj plôdik šťuky Š0 v množstve 20 tis. ks.

1.4.2019

LOV RÝB NA R6

Lov rýb na rybníku R6 bude povolený od 1.5.2019!!! Povolenky je možné vyzdvihnúť v predajni KIMOT, alebo v kancelárii MOSRZ Skalica. Povolený lov kaprovitých rýb výlučne „CHYŤ A PUSŤ“!!! Lov je povolený na dve udice, na udici môže byť len jeden nadväzec s jedným jednoháčikom!!! Povinná výbava: podložka, vyprosťovač háčikov, podberák, meradlo. Povolená denná dávka kŕmenia je obmedzená na 1kg krmiva!!! V prípade zistenia porušenia pravidiel bude povolenie na lov odobrané bez nároku na náhradu!!! 
V prípade porušenia pravidla „CHYŤ A PUSŤ“ sa rybár vystavuje riziku začatia trestného stíhania!!!

4.3.2019

Termíny brigád na R6

Važení členovia MO SRZ Skalica , oznamujeme vám termíny brigád, ktoré sa budú konať na rybníku R6.
16.3.2019  od 8.00 hod
23.3.2019  od 8.00 hod
  6.4.2019  od 8.00 hod
20.4.2019  od 8.00 hod

24.2.2019

Oznam

Vážení členovia MO SRZ od 3.3.2019 bude kancelária presťahovaná na novú adresu Štefánikova 1, Skalica.

5.2.2019

Vyhlásenie na 2% dane

Budeme veľmi vďační každému, kto by chcel venovať 2% z dane pre MO SRZ Skalica. Ďakujeme, výbor MOSRZ Skalica. Tlačivo nájdete v dokumentoch.  tu

4.2.2019

Výročná členská schôdza

Členská výročná schôdza sa bude konať  dňa 10.3.2019 o 9:00 hod v kinosále Sloboda.

24.1.2019

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov

Je dôležité si tento dokument naštudovať a riadiť sa ním. Jeho obsah nájdete v dokumentoch.  tu

22.1.2019

TERMÍNY VÝDAJA RYBÁRSKYCH POVOLENÍ pre rok 2019

Výdaj bude prebiehať v priestoroch Zimného štadióna v Skalici„ bočný vchod od futbalového štadióna,, kancelária pri bare ,, na dverách je označenie a aj pri vchodových dverách budú smerové šipky reštaurácie Leonardo.
Termíny výdaja:
17.2.2019
  3.3.2019
17.3.2019 
 v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

19.1.2019

POZOR !!! ZMENA ADRESY KANCELÁRIE MOSRZ Skalica

Kancelária MO SRZ Skalica sa v týchto dňoch sťahuje oproti Zimnému štadiónu, oproti bývalej reštaurácii Leonardo. Presnú adresu uvedieme neskôr. Do vtedy sa v nami môžete spojiť emailom, alebo telefonicky cez kontaktné údaje uvedené na web stránke.

7.1.2019

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. decembra 2018

o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov nájdete v dokumentoch.  tu

16.12.2018

Spoločný rybársky poriadok od roku 2019

Vážení členova MO SRZ, v prílohe nájdete finálnu verziu Spoločného rybárskeho poriadku, ktorý je platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.  tu Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ. Uvedený rybársky poriadok bude zverejnený aj na www.srzrada.sk.

Staršie články