Aktuality

7.04.2024

Všetci držitelia preukazov rybarskej stráže na rybníku R – 6

Dňa 21.4.2024 o 11.00 sa v kancelárii MO SRZ Skalica bude konať stretnutie k preškoleniu rybarskej stráže.

Účasť nutná.

Ďakujeme

19.02.2024

Termín výdaja rybárskych povolení na mesiac marec, apríl a máj 2024

24.32.2024                         9:00 - 12:00

28.4.2024                         9:00 - 12:00

26.5.2024                         9:00 - 12:00

Posledný možný termín vydaja rybárskych povolení.

14.02.2024

Mimoriadna brigáda

Dňa 17.2.2024 o 8:00 sa koná „MIMORIADNA BRIGÁDA „ na rybníku R-6.

20.2.2024 aktualizované

Vážení rybári , rybárky

Do 31.3.2024 ste povinný si ZAPLATIŤ „Povolenie na rybolov „ Ak tak nespravite , po tomto termine Vam povolenia nebudu vydane. V inom pripade Vas poprosime si dat do členských preukazov zapísať „ Prerušenie členstva , alebo ukončenie členstva.

Dakujeme za pochopenie

26.01.2024

Termín výdaja rybárskych povolení na mesiac február 2024

11.2.2024                         9:00 - 12:00

25.2.2024                         9:00 - 12:00

15.01.2024

Tlačivo na poukázanie 2% dane z príjmu za rok 2023

Tlačivo 2% z dane 2023

2.1.2024

Výdajné termíny „povolenia na rybolov „ v mesiaci január 2024

4.1.2024               15.00 – 17.00

7.1.2024               09.00 – 12.00

14.1.2024             09.00 – 12.00

28.1.2024             09.00 – 12.00

Ďalšie termíny budeme včas dopĺňať.

2.1.2024

Oznam

Oznamujeme Vam , že  p.Dinka Anton končí na pozícii tajomníka MO SRZ v Skalici zo zdravotnych dôvodov ku dňu 31.12.2023. Funkciu tajomníka MO SRZ V Skalici preberá p.Lašák Jozef  t.č 0918 849 274

Týmto mu ďakujeme za jeho doterajšiu činnosť.

28.12.2023

Výročná členská schôdza

Vážení členovia MO SRZ Skalica.

Oznamujeme Vám, že dňa 10.3.2024 o 9:00 sa bude v Kinosále v Skalici konať Výročná členská schôdza.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Výbor SRZ Skalica

14.11.2023

Preteky v love prívlačou

14.11.2023

Preteky v love prívlačou

11.11.2023

Výzva členom MO SRZ Skalica

Kto má záujem stať sa členom rybárskej stráže, je tu školenie, ktoré sa bude konať vo februáry 2024. Predpokladaný čas školenia 3 dni. Prihlášky, okruh otázok ku skúškam nájdete na stránke www.rybarska-straz.sk.

Podmienky pre RS:

  • Stredoškolské vzdelanie
  • Bezúhonnosť
  • Občan SR

Výbor MO SRZ Skalica

11.11.2023

Plán zarybnenia 2023

23.10.2023

Zákaz lovu kapra z dôvodu zarybnenia

Od dňa 24.10.2023 platí zákaz lovu kapra na revíroch MO SRZ Skalica z dôvodu zarybnenia. Zákaz platí po dobu 28 dní t.j. od 24.10.2023 do 20.11.2023. Lov povolený od 21.11.2023.

26.09.2023

Rybárska Stráž

Vážení rybári, rybárky,

Kto by mal záujem stať sa členom rybárskej stráže, prosím volať číslo p. Hladík Zdenek 0908 702 900.

Termín: do 30.9.2023

Ďakujeme

19.09.2023

Lov prívlačou

S možnosťou odkupenia si ulovenej ryby.

06.06.2023

OZNAM

Z dôvodu konania feedrovej ligy je úsek rieky Moravy od elektrárne po začiatok lesa v dňoch od 8.6 do 11.6.2023 pre verejnosť uzatvorený.

02.06.2023

OZNAM

Pri tlači Miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Skalica vydavateľ urobil chybu v lovných mierach kapra. Správne miery sú: Kapor min/max 45/70cm

16.05.2023

Krátky oznam z rokovania z výročnej členskej schôdze

Dohodnuté a odsúhlasené body

  1. zvýšenie brigádnických hodín na 10€hod.
  2. termín budúcoročnej výročnej schôdze je 13.3.2024 10.3.2024 o 9:00 v kinosále Sloboda
  3. výbor MO SRZ Skalica vypracuje správu pre rybník R-6 - únosnosť osádky rýb, ekonomická prognóza pri odpredaji nadbytočných rýb, množstvo osádky rýb v R-6
Kompletná správa z výročnej schôdze bude zavesená po spracovaní.

11.05.2023, aktualizované 23.05.2023

Vážení členovia MO SRZ Skalica

Oznamujeme Vám, že od 15.5.2023 až do "ODVOLANIA" je možné si privlastniť akékoľvek množstvo amura, karasa a bielej ryby na rybníku R-6 v Skalici. Oznam platí pre členov MO SRZ Skalica. Pre nečlenov platí privlastnenie len karasa a bielej ryby.

14.04.2023

Výročná členská schôdza

Vážení členovia MO SRZ Skalica.

Oznamujeme Vám, že dňa 13.5.2023 o 9:00 sa bude v Kinosále v Skalici konať Výročná členská schôdza.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Výbor SRZ Skalica

09.03.2023

Preteky v love šťuky

Vážení rybári, oznamujeme Vám, že dňa 8.4.2023 v čase od 8:00 - 12:00 sa uskutočnia preteky v love šťuky na rybníku R6.

Štartovné je 10€

Možnosť privlastnenia úlovku šťuky 12€/kg

14.01.2023

Oznam pre rybárov a členov MO SRZ Skalica

BRIGÁDY NA R-6 2023: 28.1. - 8:00, 11.2. - 8:00,  18.2. - 8:00, 4.3. - 8:00, 11.3. - 8:00, 18.3 - 7:00, 1.4. - 7:00, 8.4. - 7:00, 15.4. - 7:00, 29.4. - 7:00, 13.5. - 7:00, 27.5. - 7:00, 10.6. - 7:00, 17.6. - 7:00, 24.6 - 7:00

Memoriál Igor: 11.-12.-13.8.

14.01.2023

TERMÍNY ODOVZDÁVANIA RYB. POVOLENÍ

21.12.2022 15:00-17:00

28.12.2022 15:00-17:00

4.1.2023 15:00-17:00

8.1.2023 9:00-11:00

11.1.2023 15:00-17:00

ZMENA: 14.1.2023 9:00-11:00 (15.1.2023 je kancelária zatvorená) 

19.1.2023 15:00-17:00

22.1.2023 09:00-11:00

25.1.2023 15:00-17:00

17.12.2022

CENY POVOLENIEK

Cenník na rok 2023

Čl. známka deti do 14 rokov - 1€

Čl. známka mládež do 17 rokov - 23€

Čl. známka dospelí - 32€

Povolenie miestne deti do 14 rokov - 14€

Povolenie miestna mládež do 17 rokov - 40€

Povolenie miestni dospelí - 60€

Povolenie zväzové deti do 14 rokov - 14€+10€

Povolenie zväzová mládež do 17 rokov - 40€+50€

Povolenie zväzoví dospelí - 60€+50€

Neodpracované brigády 4€/hod

Mládež 6 hodín

Dospelí 12 hodín

17.12.2022

UPOZORNENIE

Pri platbe poplatkov / známky , povolenky, atď ... /  treba uviesť  variabilný symbol číslo členského preukazu

16.5.2022

OZNAM PRE NEČLENOV MO SRZ SKALICA

Oznamuje Vám , že sa spustil predaj povoleniek MO SRZ Skalica na Rybník R-6. Povolenky sa budú predávať v predajni rybárskych potrieb KIMOT v Skalici. Denná povolenka 10 € Týždená povolenka 50 € Ďakujeme Výbor MO SRZ Skalica

28.4.2022

Zmena času schôdze z technických príčin na 09:00 hod

Vážení rybári, členovia MO SRZ v Skalici Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Skalica, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 8.mája 2022 (nedela) v budove Kinosály v Skalici so začiatkom o 09:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ. Srdečne Vás tymto pozývame a tešíme sa na hojnú účasť. Ďakujem a prosíme o dochvilnosť. Výbor MO SRZ Skalica.  MOSRZ-kandidati

22.4.2022

Dôležitý OZNAM

Vážení rybári, členovia MO SRZ v Skalici Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Skalica, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 8.mája 2022 (nedela) v budove Kinosály v Skalici so začiatkom o 10:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ. Srdečne Vás tymto pozývame a tešíme sa na hojnú účasť. Ďakujem a prosíme o dochvilnosť. Výbor MO SRZ Skalica.  MOSRZ-kandidati

4.11.2021

Dôležitý OZNAM

Vážené rybárky, Vážený rybári,   7.11. - 14.11. na R - 6 je zákaz lovu z dôvodu výlovu R - 1. 20.11.2021 v čase od 7.00 - 12.00 sa bude konať  opakovane odlov šťúk na R - 6. Ďakujeme, MO SRZ Skalica.

4.10.2021

Zarybnenie našich revírov kaprom K3

Vážené rybárky, Vážený rybári,   Dňa 29.10. prebehlo zarybnenie našich revírov kaprom K3 o priemernej kusovej hmotnosti 2,3 kg. Zarybnené boli revíry VN Mlynky množstvom 1100 kg a OR Žlutnica množstvom 500 kg. Na oboch revíroch aktuálne platí časové obmedzenie lovu vysadeného druhu rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru do 25.11. Ďalej bol dňa 29.10. zarybnený revír Morava č. 8 nosáľom sťahovavým v množstve 2500 ks o priemernej veľkosti 8 cm. Dňa 2.11. prebehlo zarybnenie zubáčom veľkoústym v celkovom množstve 30 kg. Násada bola priemernej veľkosti 25cm. Do VN Mlynky išlo 20 kg a na OR Žlutnica 10 kg zubáča. OR Lipa sa zatiaľ nezarybňuje z dôvodu prebiehajúceho konania so ŠOP SR v súvislosti s vyhláseným štvrtým stupňom ochrany ŽP na predmetnej vodnej ploche. Z toho titulu nebol ministerstvom životného prostredia na OR Lipa ešte schválený zarybňovací plán. OR Lipa bude zarybnená až po schválení tohto zarybňovacie plánu ministerstvom. Pokiaľ ho ministerstvo neodsúhlasí do konca mesiaca november, prípadne december s ohľadom na počasie, budeme nútený zarybniť OR Lipa až na jar budúceho roku. Bc. Bronislav Marko Hlavný hospodár

17.10.2021

Odlov šťuky

Vážené rybárky, Vážený rybári,   Pozývame milovníkov lovu prívlačou, na odlov šťuky na rybníku R6 v Skalici. Odlov sa bude konať dňa 31.10.2021 od 07:00 Ulovené ryby sa budú prevážať na revíre MO SRZ Skalica. Ďakujeme, MO SRZ Skalica.

7.10.2021

Zarybnenie OR Žlutnica a VN Mlynky lieňom sliznatým

Vážené rybárky, Vážený rybári,   Dňa 4.10. prebehlo zarybnenie lieňom na OR Žlutnica a VN Mlynky. Do Žlutnice bolo vysadených 40kg a do Mlynkov 60kg cca 0,5kg rýb. Týmto množstvom bolo na oboch revíroch splnené aj zarybnenie z roku 2020 kedy sme lieňom nestihli zarybniť. Nakoľko sa jedná o generačnú rybu, ktorá dosahuje minimálnu lovnú mieru bude lieň do 25.10. hájený. Poprosíme rybárov, aby aj po tomto termíne liene neprivlastňovali, lebo je predpoklad, že by sa táto ryba mohla budúcu jar prirodzene vytrieť. Ďakujeme za pochopenie. Bc. Bronislav Marko Hlavný hospodár

4.8.2021

UPOZORNENIE!

V dňoch 5.8. - 8.8.2021 na revíre Morava 8, v úseku od hydrocentrály po začiatok lesa sa koná feedrová liga. Z toho dôvodu je tento úsek Moravy 8 pre verejnosť zatvorený. Za pochopenie ďakujeme! Výbor MO SRZ Skalica

17.4.2021

Oznam pre rybárov a členov MO SRZ Skalica.

Rozpis termínov brigád na R- 6 1.5 , 8.5 , 22.5 , 29.5 , 5.6 , 12.6 , 19.6 , 26.6 , 10.7 , 24.7 , 7.8 , 28.8. 2021 Memoriál Manina Ivánka sa uskutoční v dňoch 13. - 15.8. 2021 Výbor MO SRZ Skalica

12.4.2021

Ako sme lovili v roku 2020

21.11.2020

Zarybnenie November 2020

Vážené rybárky, Vážený rybári,   Dovoľte zhrnúť priebeh jesenného zarybnenia v roku 2020. V rámci plánu zarybnenia na rok 2020 bola Morava č. 8 zarybnená dňa 6.11. nosáľom v množstve 2500 ks a kaprom K2-3 v množstve 500 kg, ktorý bol vysadený do úseku prístavisko Skalica na Baťovom kanály. Dňa 16.11. bola Morava zarybnená zubáčom Zu1+ 13cm v množstve 1800 ks. Revír VN Mlynky, OR Lipa a OR Žlutnica boli zarybnené takto. Dňa 12.11. bol vysadený lovný kapor K3 zo strediska SRZ Paríž Ľubá v celkovom množstve 2200kg a aktuálne platí na revíroch OR Lipa, OR Žlutnica a VN Mlynky ochrana vysadeného druhu kapra rybničného do 29.11. vrátane. Okrem toho sme 6.11. podľa plánu zarybnili VN Mlynky a OR Lipa aj kaprom K2. Dňa 16.11. bol vysadený zubáč Zu1+ v množstve 300ks o veľkosti 13cm a dňa 18.11. bola vysadená šťuka Š1 v množstve 40kg priemernej ks hmotnosti 1000g a zubáč Zu2 v celkovom množstve 20kg veľkosti 20-30cm. Ešte nám chýba zarybniť 80kg lieňa ak nám počasie dovolí a máme na tento rok hotovo. Bc. Bronislav Marko Hlavný hospodár

22.10.2020

Jesenné zarybnenie v roku 2020

Vážené rybárky, Vážený rybári, Blíži sa nám obdobie zarybňovania našich revírov. Plán zarybnenia jednotlivými druhmi na tento rok si môžete pozrieť v priloženej tabuľke. Momentálne nám situáciu na OR Lipa a OR Žlutnica zhoršuje povodeň, ktorá sa prehnala cez les a je znemožnený prístup nákladným autom k vode. Zostáva veriť, že v priebehu pár týždňov sa situácia zlepší a budeme môcť zarybniť teraz na jeseň aj tieto naše dva revíry. Termín zarybnenia kaprom K3 a K2, bol plánovaný na piatok 23.10. 2020. Žiaľ z dôvodu nemožnosti prístupu k OR Lipa a OR Žlutnica sa tento termín prekladá zatiaľ na neurčito. VN Mlynky sa nám možno podarí zarybniť už začiatkom budúceho týždňa. Šťuka, zubáč a lieň budú zarybnené priebežne v mesiaci november. Bc. Bronislav Marko Hlavný hospodár

22.10.2020

Vážení členovia MO SRZ

Nakoľko sa u Nás v organizácii MO SRZ na rybárskom revíre R-6 nepreukázal " KOI HERPES VIRUS " je od 24.10.2020 povolený lov rýb v stanovenom režime. Výbor MO SRZ Skalica

2.9.2020

Dôležité upozornenie !

Podľa nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica platí s okamžitou platnosťou, t.j. od 2.9.2020 prísny zákaz lovu rýb na R6 a zákaz vstupu nepovolaným osobám, z dôvodu šírenia nebezpečnej nákazy "koi herpes vírus" KHV. Celú správu nájdete tu Zákaz platí do odvolania!!! Ďakujeme za pochopenie. Výbor MO SRZ Skalica

4.8.2020

Uzavretie úseku rieky Morava

Vážený rybári, rybárky a členovia MO SRZ Skalica, z dôvodu konania feedrovej ligy, bude úsek rieky Morava od hydroelektrárne po začiatok lesa v dňoch od 6.8. 2020 do 9.8.2020 pre rybársku verejnosť zatvorený! Ďakujeme za pochopenie!!! Výbor MO SRZ Skalica

4.8.2020

Usmernenie vo veci denného úlovku MŽP SR 2020

Vážený rybári, rybárky a členovia MO SRZ Skalica, Usmernenie vo veci denného úlovku MŽP SR 2020 nájdete v prílohe tu Výbor MO SRZ Skalica

1.7.2020

Brigády v roku 2020

Vážení členovia MO SRZ, Oznamujeme Vám, že je ešte možnosť odpracovať si brigády a to v nasledovných termínoch: 11.7.2020 25.7.2020 Brigády budú na R-6 , zraz o 8.00 pri bufete. Výbor MO SRZ Skalica

4.6.2020

Upresnenie o podložke na ryby

Z dôvodu, aby sa predišlo rôznym špekuláciám ohľadom rybárskych podložiek,v zákone o rybárstve a v jeho vykonávacej vyhláške platnej od 1.1.2019 je písané, že na revíroch, kde je stanovená horná miera rýb, je súčasťou povinnej výbavy RYBÁRSKA PODLOŽKA!!! To znamená, že špekulácie o tom, že nieje definované, čo je podložka sú zbytočné. Je potrebné mať na revíroch MOSRZ Skalica RYBÁRSKU PODLOŽKU!!! Je úplnou samozrejmosťou, že keď je treba mať rybársky podberák, nikto to nerieši a neťahá ryby do vreca od zemiakov!!! Ďakujeme za pochopenie vedenie MOSRZ Skalica

1.5.2020

Brigády v roku 2020

Vážení členovia MO SRZ, ohľadom možnosti odpracovania brigád treba kontaktovať hospodárov! VN Mlynky   p. Čmarada:  +421 903 525 972 OR Lipa       p. Hazlinger: +421 905 307 470 OR Žlutnica  p. Kucharič:  +421 903 729 530 R6              p. Ivánek:     +421 905 705 614

31.4.2020

Zarybnenie Moravy č. 8 Šr 4cm

Dňa 23.4. 2020 prebehlo zarybnenie revíru Morava č. 8 šťukou rýchlenou veľkosti 4 cm. Celkovo bolo vysadených 3500 ks. Zarybnenie sa uskutočnilo z prostriedkov Rady SRZ za predané zväzové kaprové povolenia. Bc. Bronislav Marko hlavný hospodár

13.3.2020

Oznam

Vážení členovia MOSRZ Skalica, dovoľujeme si oznámiť vám, že z dôvodu vírusu bude kancelária našej organizácie zatvorená do odvolania. Taktiež pristupujeme k zrušeniu výročnej členskej schôdze nášho združenia a zrušenie brigád na R-6 do odvolania. Všetky aktuálne informácie zverejníme včas na našej webovej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

27.1.2020

Nový termín výdaja rybárskych povolení pre rok 2020

Výdaj povoleniek bude prebiehať v priestoroch kancelárie MOSRZ Skalica, vedľa Mestskej polície. Termín výdaja: nedeľa 23.2.2020 v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

17.1.2020

Rozpis brigád na R6 v roku 2020

Vážené rybárky, vážení rybári, touto cestou vám chceme oznámiť termíny brigád našej rybárskej organizácie SRZ Skalica. Zraz bude vždy pri maringotke. Všetky termíny a časy nájdete na stránke "Brigády".

6.11.2019

Zarybnenie revírov ZO Skalica násadou kapra K3 a nosáľa sťahovavého

V pondelok 4.11. 2019 boli zarybnené revíry VN Mlynky, OR Lipa a OR Žlutnica násadou kapra K3. Celkovo bolo vysadených 2500kg kapra o priemernej hmotnosti 2,3kg. Aktuálne platí na týchto revíroch obmedzenie lovu vysadeného druhu „kapra“ dosahujúceho najmenšiu lovnú mieru. Kapra bude možné loviť od 1.12. 2019. V utorok 5.11. 2019 prebehlo zarybnenie rybárskeho revíru Morava č. 8 násadou nosáľa sťahovavého (Vimba vimba). Celkovo bolo do rieky Morava vysadených 2500ks nosáľa v hodnote  800€ a priemernej veľkosti  8cm.  Dodávateľ  bol stredisko Bytča SRZ Rada Žilina. Ryba bola dodaná z prostriedkov Rady SRZ ako kompenzácia zo zväzových kaprových povolení. Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

23.10.2019

Zarybnenie miestnych vôd zubáčom Zu1+ a Moravy č. 8 kaprom K2 a lieňom sliznatým L2-3

Dňa 17.10. sa uskutočnilo zarybnenie rieky Morava č.8 násadou kapra dvojročného K2 zo strediska Rady SRZ v Malom Záluží. Jednalo sa o zarybnenie v rámci zväzovej kaprovej rezervy. Ryba bola vysadená v priemernej veľkosti 0,4 kg a v celkovom množstve 500 kg . Dňa 18.10. prebehlo zarybnenie miestnych vôd zubáčom Zu1+. Celkovo bolo vysadených 1200 ks zubáča vo veľkosti 15 cm. Rybka bola vysadená do OR Lipa, OR Žlutnica a VN Mlynky. Dňa 23.10. prebehlo zarybnenie miestnych vôd lieňom sliznatým L2-3. Celkovo bolo vysadených 150 kg lieňa  Ø veľkosti 25 cm. Rybka bola vysadená do OR Lipa, OR Žlutnica a VN Mlynky.      Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

27.9.2019

Vážené rybárky, vážení rybári,

Blíži sa nám jeseň a v chovných rybárskych revíroch nastáva čas žatvy čiže výlovov rýb a zároveň aj čas na zarybnenie našich revírov. Po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach s jarným vysádzaním rýb najmä kapra a jeho následným zvýšeným úhynom v našich revíroch, sme sa rozhodli skôr pre jesenné zarybnenie v celom objeme plánovaného zarybnenia kaprom. Tohtoročná situácia, ktorá sa odohrala na jar v súvislosti s jarným zarybnením kapra rybničného v mnohých rybárskych revíroch SR a následným prepuknutím ochorenia CEV/KSD Carp edema virus/ koi sleepy disease alebo inak povedané spavá choroba kaprov, nás núti zamyslieť sa nad vhodnosťou zarybnenia v jarnom období. V období, kedy sa veľakrát rôzne šľachtené hybridy kapra predtým chované produkčných rybníkoch v nadbytku potravy, ale oslabené zimovaním, následným stresom pri jarnom vylovení a preprave dostávajú do pomerne málo úživných voľných vôd (ryb. revírov), kde táto ryba nenachádza práve najvhodnejšie potravné podmienky v súvislosti s nízkou teplotou vody. Potom stačí ak príde dlhšie trvajúca chladná jar, nedôjde k masovému rozmnoženiu prirodzenej potravy po konzumácii ktorej by sa ryby dostali do kondície a naštartoval sa ich autoimunitný systém a problém je na svete. V tejto súvislosti treba tiež poznamenať, že zhustené obsádky kapra na malých výmerách vôd často prispievajú, len k rýchlejšiemu šíreniu tohto ochorenia, ale aj ďalších ochorení. Štátna veterinárna správa SR vydala v súvislosti s jarným prepuknutím choroby CEV v roku 2019 nasledujúce odporúčania, ktoré v prípade záujmu o túto problematiku nájdete tu: https://www.srzrada.sk/aktuality/odporucanie-pre-zo-slovenskeho-rybarskeho-zvazu/ Ako mnohý dobre viete (boli ste informovaný na VČS) tak z dôvodu problémov okolo Ryboproduktu sme boli nútení v roku 2018 pristúpiť k zarybneniu našich revírov, len násadou kapra K2, ktorá nám bola posunutá ako nevhodné dedičstvo firmy Ryboprodukt. Aj z toho titulu sme sa rozhodli v tomto roku všetky naše revíry okrem Moravy zarybniť iba násadou kapra K3  priem. kusovej hmotnosti okolo 2kg. To znamená, že aj K2  teraz na jeseň nahradíme touto rybou nakoľko toho menšieho sa v revíroch ukazuje pomerne dosť. Ak sa podarí zohnať dostatočné množstvo zubáča Zu2 prípadne Zu1+ a šťuky Š1 budú zarybnené naše revíry aj dravou rybou v raz takom objeme ako je plánované minimálne zarybnenie na naše revíry.  Okrem kapra a dravca plánujeme ešte zarybniť lieňom L2-3 v  objeme cirka 160kg. Samotné zarybnenie by malo prebiehať v mesiacoch október a november. Kapra plánujeme priviesť medzi 28. októbrom a 5.novembrom. O presnom termíne budete informovaný na našej webovej stránke.

2.9.2019

Termíny brigád na R6

Važení členovia MO SRZ Skalica , oznamujeme vám termíny brigád, ktoré sa budú konať na rybníku R6.   7.9.2019  od 7.00 hod 14.9.2019  od 7.00 hod 28.9.2019  od 7.00 hod Zraz pri maringotke.

25.6.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

Dňa 21.6. 2019 bol do Moravy č. 8 z plánovaných prostriedkov Rady SRZ pre rok 2019 vysadený zubáč v kategórii Zur. Vysadená rybka bola dodaná o veľkosti 6-7 cm v celkovom množstve 7000 ks. Z toho 6000 ks bolo vysadených priamo do rieky Morava a 1000 ks do Baťovho kanálu. Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

25.6.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

Pri pravidelnej kontrole rybníka R6 sa mi podarilo odloviť pár kusov v apríli vysadenej 2 cm šťučky, ktorá má aktuálne veľkosť okolo 15 cm. Vyzerá to, že násada Šo sa úspešne uchytila a zostáva dúfať, že o rok môžeme loviť už mierové kusy. Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

28.5.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

V mesiacoch apríl a máj bolo v revíroch našej MO SRZ uskutočnené zarybnenie šťukou severnou v kategórii Šr. Prvá dodávka sa uskutočnila dňa 24. apríla a rybka vo veľkosti 2,5 až 3 cm bola vysadená do revíru Morava č. 8. Druhé zarybnenie prebehlo 20. mája a šťuka vo veľkosti 3 až 4 cm bola vysadená do revíru VN Mlynky a OR Lipa. Celkovo bolo zarybnených 6000ks Šr. Aktuálne už je v našich revíroch vytretá plotica, belica, minulí týždeň sa vytieral pleskáč tak by šťučka mohla rýchlo naberať na dĺžke. Na jeseň ešte plánujeme vysadiť šťuku v kategórii Š1 o priemernej hmotnosti 0,3 – 0,5kg do revíru OR Žlutnica a dorybniť aj OR Lipa A VN Mlynky. Hlavný hospodár Bc. Bronislav Marko

12.4.2019

Vážené rybárky, vážení rybári.

V dňoch 30.3. 2019 prebehlo zarybnenie rybníka R6 násadou kapra rybničného K3 v množstve 2000kg, priem. hmotnosti 2kg, čo je cirka 1000ks kapra. Následne bol dňa 3.4. 2019 do rybníka vysadený kapitálny kapor Kgen v množstve 200kg, priem. hmotnosti 12,5kg. Celkovo sa jednalo o 16ks kapra od 10-18kg, všetko boli ryby šupinaté. Ryby boli v dobrom zdravotnom aj kondičnom stave tak treba veriť, že sa im u nás bude dariť. Okrem kapra bol do rybníka nasadený aj plôdik šťuky Š0 v množstve 20 tis. ks.

1.4.2019

LOV RÝB NA R6

Lov rýb na rybníku R6 bude povolený od 1.5.2019!!! Povolenky je možné vyzdvihnúť v predajni KIMOT, alebo v kancelárii MOSRZ Skalica. Povolený lov kaprovitých rýb výlučne „CHYŤ A PUSŤ“!!! Lov je povolený na dve udice, na udici môže byť len jeden nadväzec s jedným jednoháčikom!!! Povinná výbava: podložka, vyprosťovač háčikov, podberák, meradlo. Povolená denná dávka kŕmenia je obmedzená na 1kg krmiva!!! V prípade zistenia porušenia pravidiel bude povolenie na lov odobrané bez nároku na náhradu!!! V prípade porušenia pravidla „CHYŤ A PUSŤ“ sa rybár vystavuje riziku začatia trestného stíhania!!!

4.3.2019

Termíny brigád na R6

Važení členovia MO SRZ Skalica , oznamujeme vám termíny brigád, ktoré sa budú konať na rybníku R6. 16.3.2019  od 8.00 hod 23.3.2019  od 8.00 hod   6.4.2019  od 8.00 hod 20.4.2019  od 8.00 hod

24.2.2019

Oznam

Vážení členovia MO SRZ od 3.3.2019 bude kancelária presťahovaná na novú adresu Štefánikova 1, Skalica.

4.2.2019

Výročná členská schôdza

Členská výročná schôdza sa bude konať  dňa 10.3.2019 o 9:00 hod v kinosále Sloboda.

24.1.2019

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov

Je dôležité si tento dokument naštudovať a riadiť sa ním. Jeho obsah nájdete v dokumentoch.  tu

22.1.2019

TERMÍNY VÝDAJA RYBÁRSKYCH POVOLENÍ pre rok 2019

Výdaj bude prebiehať v priestoroch Zimného štadióna v Skalici„ bočný vchod od futbalového štadióna,, kancelária pri bare ,, na dverách je označenie a aj pri vchodových dverách budú smerové šipky reštaurácie Leonardo. Termíny výdaja: 17.2.2019 3.3.2019 17.3.2019 v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

19.1.2019

POZOR !!! ZMENA ADRESY KANCELÁRIE MOSRZ Skalica

Kancelária MO SRZ Skalica sa v týchto dňoch sťahuje oproti Zimnému štadiónu, oproti bývalej reštaurácii Leonardo. Presnú adresu uvedieme neskôr. Do vtedy sa v nami môžete spojiť emailom, alebo telefonicky cez kontaktné údaje uvedené na web stránke.

7.1.2019

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. decembra 2018

o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov nájdete v dokumentoch.  tu

16.12.2018

Spoločný rybársky poriadok od roku 2019

Vážení členova MO SRZ, v prílohe nájdete finálnu verziu Spoločného rybárskeho poriadku, ktorý je platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.  tu Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ. Uvedený rybársky poriadok bude zverejnený aj na www.srzrada.sk.

Staršie články